Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
 • WELCOME TO Internalmed

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Internalmed

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Internalmed

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Internalmed

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Internalmed

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Internalmed

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Internalmed

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

 • WELCOME TO Internalmed

  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

About US

untitled1

นับตั้งแต่การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์มาเป็นเวลา 29 ปี ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้มีการก่อตั้งมาพร้อมกับการเติบโตของคณะฯ   Read More >>

 

Program

 Sepsis Alert Ver 1.0.1 Beta

News & Event

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2567

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2566  จำนวน 6 ตำแหน...

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2565 

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2564  

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อการสอบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ (วว.) ประจำปีการศึกษา 2563 

Read more

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานภาควิชาอายุรศาสตร์ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานภาควิชาอายุรศาสตร์
เรื่อง การพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และการพัฒนาข้อสอบ

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 ท่าน

Read more

โครงการสัมมนายุทธศาสตร์ และการจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์ โครงการสัมมนายุทธศาสตร์ และการจัดทำ KM ของภาควิชาอายุรศาสตร์
“เรื่อง การเรียนการสอนผ่านระบบ IT และการพัฒนาคลังข้อสอบ” โดยมี ดร.นิพาดา ไตรรัตน์

Read more

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
 เปิดรับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (วว.อายุรศาสตร์โรคไต) &nb...

Read more

หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว
ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560

Read more